Ankieta dla studentów z zagranicy [A survey for foreign students]

[For English see below]

Szanowny studencie, szanowna studentko,
pomóż nam sprawić, żeby życie zagranicznych studentów w Polsce było prostsze, a studia lepsze. Dostałeś/aś tę wiadomość, ponieważ w ostatnim roku studiowałeś/aś w Polsce. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielisz się z nami opiniami i doświadczeniami dotyczącymi tego okresu. Kliknij na link, by przejść do kwestionariusza w wersji polskiej: https://ankieteo.pl/ankieta/studiawpolsce. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci około 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa, a zbiorcze opracowanie wyników będzie wykorzystane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badanie realizowane jest przez firmę SWResearch na zlecenie MNiSW. Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz. Ankieta będzie dostępna do 20. grudnia 2016 roku, ale namawiamy Cię do wypełnienia jej niezwłocznie.

Dziękujemy za udział w ankiecie,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dear student,

help us make the life of international students in Poland simpler and better! You received this e-mail because you have studied in Poland in the previous year. We will greatly appreciate, if you share with us your opinions and experiences from this period. Please click on the link to visit the survey in English: https://ankieteo.pl/ankieta/studyinginpoland. The questionnaire will take you approximately 10-15 minutes. The survey is anonymous: aggregated results will be used by the Ministry of Science and Higher Education. The survey is carried out by the company SWResearch for Ministry of Science and Higher Education.  Please fill in the questionnaire only once, in Polish OR English. The survey is available until 20th of December but we encourage you to take it as soon as possible.

Thank you for your support,

Polish Ministry of Science and Higher Education