Projekt dla Studentów Ukrainistyki

Od pazdziernika istnieje możliwość odbycia praktyk pedagogicznych w ramach projektu Wolontariat Edukacyjny. Projekt polega na prowadzeniu przez studentów-wolontariuszy zajęć wyrównawczych dla maturzystów z przedmiotów takich jak język polski , język angielski, matematyka. Przewidziany czas trwania projektu: listopad 2016 – styczeń 2017, w tym czasie student powinien zrealizować 30 godzin dydaktycznych (zajęcia z uczniami + przygotowanie się do nich). 
Dzięki udziałowi w tym programie studenci  będą mogli zaliczyć część praktyk pedagogicznych (w ramach specjalizacji glottodydaktycznej). 
Na stronie projektu jest szczegółowa  informacja. http://wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/. Termin zgłoszeń do 16 października.