Erasmus + szansą dla wykładowców

Program Erasmus + wspomaga mobilność naszych wykładowców. Aby aplikować o miejsce w programie, proszę zaznajomić się z następującymi dokumentami, wypełnić odpowiednie z nich, a następnie złożyć niezwłocznie. Zasady aplikowania - tutaj ;zasady kwalifikacji - tutaj; lista rankingowa - tutaj; umowa - tutaj.