Kolejne staże naukowe w naszej Katedrze

 

W marcu i kwietniu 2016 r. swoje staże w Katedrze Ukrainistyki odbywały dwie doktorantki z Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie: pani Marija Wus z Katedry Ukraińskiego Językoznawstwa Stosowanego oraz pani Mariana Sałecka z Katedry Językoznawstwa Ogólnego.

W maju 2016 r. na miesięcznym stażu przebywała mgr Julia Poltaweć (promotor - prof. dr Iryna Dudko, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Drahomanowa w Kijowie), a w czerwcu 2016 r.  - mgr Yurii Hrytsevych (promotor – dr Jurij Hromyk, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku). Ich opiekunem naukowym w Katedrze Ukrainistyki była dr S. Romaniuk.