Staże naukowe w Katedrze Ukrainistyki

Od stycznia 2016 r. doktoranci i młodzi wykładowcy z Ukrainy odbywają w Katedrze Ukrainistyki miesięczne staże naukowe, dofinansowane przez Prorektora UW, prof. Alojzego Nowaka.

W styczniu na stażu była doktorantka Instytutu Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego, Marjana Kaniuk. Opiekunem stażu była dr hab. Iryna Kononenko. Pani Marjana Kaniuk wygłosiła studentom wykłady na następujące tematy: 1. Основні типологічні ознаки фразеологізмів; 2. Предмет фразеології як науки; 3. Напрями сучасного дослідження фразеології.

W lutym na stażu przebywała doktorantka Instytutu Filologii Uniwersytetu Przykarpackiego Wiktoria Finiw. Opiekunem stażu była dr hab. Iryna Kononenko. Pani Wiktoria Finiw wygłosiła dla studentów następujące wykłady: 1. Радіальна та ланцюжкова полісемія; 2. Імпліцитність у комунікації; 3. Вступні зауваги до комунікативної лінгвістики.