Piotr Nagórka

zdjęcie
Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
wykładowca
Dyżur: 
pok. 423

Dziedzina nauki: językoznawstwo
Zainteresowania naukowe: filozofia, lingwistyka, edukacja

Publikacje:

artykuły

1. Nagóka, P. (2008) Metodyka budowy tezaurusa terminologii branżowej [w:] J. Lukszyn & Ł. Karpiński (red.), Języki specjalistyczne 8. Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych (ss. 194-205). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

2. Nagórka, P. (2009) Miejsce tezaurusa na mapie poznania naukowego [w:] J. Lukszyn & A. Waszczuk-Zin (red.), Publikacja jubileuszowa II. W kręgu problematyki technolektalnej (ss. 192-226). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

3. Nagórka, P. (2010) Metafrastyczna typologia języków a translatoryczna technika tezauryzowania [w:] J. Lukszyn & M. Kornacka (red.), Języki specjalistyczne 10. Metafrastyczna typologia języków (ss. 121-138). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

4. Nagórka, P. (2011) Struktura wiedzy zawodowej [w:] W. Zmarzer (red.), Języki wiedzy (ss. 69-96). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

5. Nagórka, P. (2012) Analiza semantyczna a struktura jednostki informacyjnej [w:] W. Zmarzer (red.), Struktura jednostek informacyjnych (ss. 23-50). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

6. Nagórka, P. (2014a) Pragmatyka lingwistyczna [w:] W. Zmarzer (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej (ss. 25-39). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

7. Nagórka, P. (2014b) Tezaurusy jako narzędzia edukacyjne [w:] M. Suświłło & N.A. Fechner (red.), Edukacja XXI wieku, tom 2. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku (ss. 471-482). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa;

8. Nagórka, P. (2016) Dictionary making and quality education [in:] I. Karapetjana & D. Liepiņa (eds.), Language for International Communication: Linking International Perspectives. Riga: University of Latvia Press;

9. Nagórka, P. (2017a) Conceptual Maps of European Values [in:] International Journal on Language, Literature and Culture in Education (pp. 3-33). Warsaw: De Gruyter Open [PDF];

10. Nagórka, P. (2017b) Realna podstawa leksykonu enologii [w:] O. Borys, M. Jeż, A. Samadowa, M. Saniewska (red.), Szkice językowe i literacko-kulturowe (ss. 73-93). Warszawa: Katedra Ukrainistyki, UW [PDF].

książki

1. Nagórka, P. (2013a) Tezaurus enologii. Warszawa: Piotr Nagórka / Linguistic Modelling;

2. Nagórka, P. (2013b) Thesaurus of Oenology. Warszawa: Piotr Nagórka / Linguistic Modelling.