Piotr Nagórka

zdjęcie
Tytuł naukowy: 
doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: 
wykładowca, kierownik Laboratorium Terminologii Kulturowej
Dyżur: 
pok. 423

Dziedzina nauki: językoznawstwo
Zainteresowania naukowe: filozofia, lingwistyka, edukacja

Publikacje:

artykuły

1. Nagóka, P. (2008). Metodyka budowy tezaurusa terminologii branżowej [w:] J. Lukszyn & Ł. Karpiński (red.), Języki specjalistyczne 8. Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych (ss. 194-205). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

2. Nagórka, P. (2009). Miejsce tezaurusa na mapie poznania naukowego [w:] J. Lukszyn & A. Waszczuk-Zin (red.), Publikacja jubileuszowa II. W kręgu problematyki technolektalnej (ss. 192-226). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

3. Nagórka, P. (2010). Metafrastyczna typologia języków a translatoryczna technika tezauryzowania [w:] J. Lukszyn & M. Kornacka (red.), Języki specjalistyczne 10. Metafrastyczna typologia języków (ss. 121-138). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski;

4. Nagórka, P. (2011). Struktura wiedzy zawodowej [w:] W. Zmarzer (red.), Języki wiedzy (ss. 69-96). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

5. Nagórka, P. (2012). Analiza semantyczna a struktura jednostki informacyjnej [w:] W. Zmarzer (red.), Struktura jednostek informacyjnych (ss. 23-50). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

6. Nagórka, P. (2014a). Pragmatyka lingwistyczna [w:] W. Zmarzer (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej (ss. 25-39). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

7. Nagórka, P. (2014b). Tezaurusy jako narzędzia edukacyjne [w:] M. Suświłło & N.A. Fechner (red.), Edukacja XXI wieku, tom 2. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku (ss. 471-482). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa;

8. Nagórka, P. (2016). Dictionary making and quality education [in:] I. Karapetjana & D. Liepiņa (eds.), Language for International Communication: Linking International Perspectives (7-18). Riga: University of Latvia Press [PDF];

9. Nagórka, P. (2017a). Conceptual Maps of European Values [in:] International Journal on Language, Literature and Culture in Education (pp. 3-33). Warsaw: De Gruyter Open [PDF];

10. Nagórka, P. (2017b). Realna podstawa leksykonu enologii [w:] O. Borys, M. Jeż, A. Samadowa, M. Saniewska (red.), Szkice językowe i literacko-kulturowe (ss. 73-93). Warszawa: Katedra Ukrainistyki, UW [PDF];

11. Nagórka, P. (2017c). Kreatywność a język lingwistyki [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (ss. 23-36). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, UŁ [PDF]. 

12. Nagórka, P. & Pawłowski, G. (2018a). Lingwistyka a terminologia - konflikt czy symbioza? Nowe perspektywy poznawcze dotyczące metodologii obu dyscyplin. [w:] M. Aleksandrzak (red.), Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką (ss. 11-32). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 

13. Nagórka, P. (2018b). A cultural terminology attempt to elucidate the conceptual systems of European values. The role of literary works in building a multilingual corpus in the domain of ethics. In A. Biedrzyńska, M. Zięba-Plebankiewicz, G.A. Ziętala (red.), Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku (ss. 108-122). Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

książki

1. Nagórka, P. (2013a). Tezaurus enologii. Warszawa: Piotr Nagórka / Linguistic Modelling;

2. Nagórka, P. (2013b). Thesaurus of Oenology. Warszawa: Piotr Nagórka / Linguistic Modelling.

wystąpienia

1. Nagórka, P. (2016). Dictionary making and quality education. 3rd International Symposium. Language for International Communication: Linking Interdiciplinary Perspectives. 26-27 May 2016.

2. Nagórka, P. (2016). Conceptual maps of European values. 3rd International Conference on Language, Literature and Culture in Education, Venice, SlovakEdu.12-14 July 2016.

3. Nagórka, P. & Pawłowski, G. (2017). Lingwistyka a terminologia - konflikt czy symbioza? Kilka uwag w sprawie nowych perspektyw poznawczych dotyczących metodologii obu dyscyplin. Konferencja ILS UAM: Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka. Poznań, UAM, 17-18 listopada 2017.

4. Nagórka, P., Dubasiewicz, M., Porczyk, A. (2017). Cultural terminology and European values. 4th International Conference on Language and Literature in Education and Research. Dresden, SlovakEdu, 5-6 Dec 2017.

5. Nagórka, P. (2018). Terminologia kulturowa - program badawczy. Warszawa, UW, 16 lutego 2018 [PDF]

6. Nagórka, P. (2018). The Role of Literary Works in Building a Multilingual Corpus in the Domain of Ethics. A Cultural Terminology Attempt to Elucidate the Conceptual System of European Values. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Język i jego wyzwania. Język w kulturze, kultura w języku. Nowy Sącz, PWSZ, 29-30 maja 2018.

stypendia

1. Stypendium Universität Wien, kwiecień - maj 2015.