Anna Antoniuk

Tytuł naukowy: 
mgr
Stanowisko: 
wykladowca, pełnomocnik ds. USOS
Dyżur: 
wtorek 12-13.30 pok. 118, wtorek 8-8.30 (zapisy mailowe)

Aktualnie prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Dyscyplina naukowa: glottodydaktyka

Zainteresowania naukowe: rola dyskursu w nauczaniu i uczeniu się języków obcych; miejsce strategii pamięciowego opanowania tekstów obcojęzycznych w akwizycji językowej; eklektyzm różnorodnych metod nauczania

 

Publikacje:

Antoniuk A.,  - „Wykorzystanie przyjaznych i efektywnych technik pamięciowych na zajęciach z języka rosyjskiego na przykładzie lekcji otwartej „Ложные друзья переводчика (Ložnyje druz’ja perevodčika) – Czy Polak z Rosjaninem zawsze się dogadają?””  [w: ] Komunikacja Specjalistyczna, t.12\2016, s. 126-132. Publikacja w języku polskim.

Antoniuk A.,  Novoe – èto horošo zabytoe staroe, czyli jak dotychczas stosowane metody nauki języków obcych mają się do zasad nowoczesnej „neurodydaktyki”?, [w]:  Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, Antoniuk A., Mela-Cullen W., Roguska J., Szafernakier-Świrko A. (red.), Warszawa: Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s.13-23, ISBN 9788394805128