Wioletta Mela-Cullen

Tytuł naukowy: 
doktor
Stanowisko: 
wykładowca, od 10.2017 - urlop
Dyżur: 
pok. 118

Zainteresowania naukowe: leksykografia terminologiczna, lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka prawnicza, translatoryka

Funkcje akademickie

 • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Aktualnie prowadzone zajęcia

urlop macierzyński

Dorobek naukowy

 • (2007) Английские заимствованные слова в русском языке страхования, [w:] Yu. Khramov, T. Khramova [red.], Languages and Cultures of the Baltic Region: Collection of Papers, Socialo tehnologiju augstskola: Riga.
 • (2007) Zapożyczenia jako źródło doskonalenia leksykonu terminologicznego na przykładzie terminów-zapożyczeń z języka angielskiego w rosyjskim języku ubezpieczeń (podejście korpusowe), [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 48-54. 
 • (2007) (współautorstwo) Projekt Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT) realizowany przez Koło Naukowe BAJT, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 62-66.
 • (2007) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Kontekstowy”, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 71-139.
 • (2008) Kto ubezpiecza (się)? O polskiej i rosyjskiej terminologii ubezpieczeniowej, [w:] K. Fordoński, M. Łukasik [red.], Piękno języka specjalistycznego, a precyzja języka literackiego, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 17-24.
 • (2008) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Terminoelementów Angielskiego Języka Medycyny”, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty naukowe II. Terminologia ― Translatoryka ― Terminografia, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 115-187.
 • (2009) Wybrane zagadnienia konstruowania wielojęzycznego tezaurusa z dziedziny ubezpieczeń, [w:] M. Łukasik [red.], Publikacja jubileuszowa I. Na drodze wiedzy specjalistycznej, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 86-98. 
 • (2009) Nowatorski produkt terminograficzny jako wynik realizacji projektu Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT), [w:] R. Droba et al. [red.], Nauka młodych ― nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 115-123.
 • (2009) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Kolokacji” [w:] M. Łukasik (red.), 2009, Debiuty Naukowe III. Leksykon ― tekst ― wyraz, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 89-225. 
 • (2010) Kolokacje w angielskim języku medycyny w ujęciu leksykograficznym. O III edycji projektu Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT), [w:] R. Droba et al. [red.], Przeobrażenia i zmiany. Nauki humanistyczne, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 45-53.
 • (2010) Kompetencja kulturowa pośrednika językowego a metafrastyczna typologia języków, [w:] M. Kornacka [red.], Języki specjalistyczne 10. Metafrastyczna typologia języków, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 93-103.
 • (2012) Polskie słownictwo prawa farmaceutycznego jako przedmiot konstruowania terminologicznego, „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 5, s. 33-39.
 • (2012) Typy i układy jednostek informacyjnych w tekstach prawnych i prawniczych, [w:] W. Zmarzer [red.], Struktura jednostek informacyjnych, Warszawa: Instytut Rusycystyki WLS UW, s. 215-234.
 • (2013) Некоторые особенности терминологических словосочетаний на примере терминологии фармацевтического права, [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko [red.], Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 70-77.
 • (2013) Termin wielokomponentowy w słowniku specjalistycznym, [w:] K. Fordoński, Ł. Karpiński [red.], W dialogu języków i kultur III, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa, s. 125-131.
 • (2014) Baza danych a narzędzia pracy lingwistycznej, [w:] W. Zmarzer [red.], Narzędzia pracy lingwistycznej, Instytut Rusycystyki UW, s. 227-239.
 • (2014) Recenzja „Aleksander Skoblenko, Leksykon terminów prawniczych (Лексикон юридических терминов), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 374.”, „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 7, Warszawa: IKLA UW, s. 223-226. 
 • (2017) Granice jednostki terminologicznej na przykładzie terminów prawa, [w:] Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.