Oksana Borys

Tytuł naukowy: 
magister
Stanowisko: 
wykładowca
Dyżur: 
pok.417
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kontrastywne, tłumaczenie medyczne, tłumaczenie prawnicze, terminologia, terminografia.
 
PODRĘCZNIKI
O. Borys, M. Jeż, I. Mytnik, Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego. Ukraiński język prawny i prawniczy. Poziom zaawansowany wyższy, cz.I, Warszawa 2016, stron 180. Publikacja w języku ukraińskim i polskim. ISBN 978-83-941574-2-5
 
ARTYKUŁY
O. Borys Symbols in British, American and Ukrainian Cultures and Their Reflection in the Language, Студентський науковий альманах, Випуск № 1 (7), Тернопіль 2010
О. Борис Парадигматичні відношення у термінології на прикладі термінів спадкового права в українській та польській мовах [в] Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наук. праць під ред. О. П. Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 242 с. ISBN 978-617-607-761-9 c. 183-185 
О. Борис Переклад юридичних термінів у польсько-українському контексті спадкового права (лексичні та граматичні аспекти) [w:] Studia Ucrainica Varsoviensia 4 / redaktor naczelny dr hab. Irena Mytnik, Warszawa 2016, stron 616. st. 35-42. ISSN 2299-7237
O. Borys Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Młodych Ukrainistów [w:] Studia Ucrainica Varsoviensia 5 / redaktor naczelny dr hab. Irena Mytnik, Warszawa, 2017 ISSN: 2299-7237
О. Борис Медична термінологія у світлі української та польської лексикографії [w:] „Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki”, cz. III, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa 2016. ISBN 978-83-941574-6-3
О. Борис Порівняльний аналіз деяких визначень поняття «термін» у польській та українській термінологіях» [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe pod red. O. Borys, M. Jeż, A. Samadowej, M. Saniewskiej, Warszawa – Iwano-Frankiwsk’ 2017
 
KONFERENCJE
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2013)
 
Naukowa Konferencja Młodych Ukrainistów
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2014)
 
ІІ Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет «Львівська політехніка», Львів (Україна) (2015)
 
Międzynarodowa Konferencja Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny wschodniej
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2015)
 
Międzynarodowa Konferencja Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny wschodniej
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska). Współorganizator konferencji (2016)
 
Naukowa Konferencja „Innovations in Language and Literary Studies – theory and practice” (Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska). Współorganizator konferencji (2016)
 
Międzynarodowa Konferencja Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej
Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Warszawa (Polska) (2017)
Referat „Лінгвістичні проблеми в українській сучасній медичній термінології” („Lingwistyczne problemy współczesnej terminologii medycznej na Ukrainie”)
 

II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa (Polska)

Referat: "Zjawisko synonimii w nazwach instrumentów i narzędzi ginekologicznych na przykładzie ukraińskiej i polskiej terminologii medycznej"

 
 
REDAKCJA 
 
Monografia zbiorowa Szkice językowe i literacko-kulturowe pod red. O. Borys, M. Jeż, A. Samadowej, M. Saniewskiej, Warszawa – Iwano-Frankiwsk’ 2017, stron 264. ISBN 978-83-948051-3-5.
 
Jakubowska-Krawczyk, K., Olechowska P., Zambrzycka M. (red.) Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku, seria: W kręgu języka, literatury i kultury, t. XIV Warszawa – Iwano-Frankiws'k 2016, stron 360. ISBN: 978-83-941574-7-0. (redaktor języka angielskiego)
 
Monografia zbiorowa „Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki”, cz. II, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa: SOWA 2015, ss. 484, ISBN 978-83-941574-0-1. (redaktor techniczny)
 
Monografia zbiorowa „Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki”, cz. III, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa 2016. ISBN 978-83-941574-6-3. Publikacja w języku ukraińskim i polskim (redaktor techniczny)
 
 
 
PROJEKTY BADAWCZE
 
2015 – 2018  - projekt badawczy pt. „Jezyk w społeczeństwie: semantyka, syntaktyka, pragmatyka” ( w ramach współpracy Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Narodowego Uniwersytetu we Lwowie)
 
luty 2016 – staż naukowy (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, katedra ukraińskiego językoznawstwa stosowanego)
 
DOROBEK ORGANIZACYJNY
 
 - przewodnicząca komisji kwalifikacyjnej na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ (2015)
 - jury I Międzynarodowego konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego (marzec 2016)
 - członek Komisji Rekrutacyjnej Katedry Ukrainistyki (od 2017)