Konferencja Młodych Ukrainistów

W maju 2015 roku odbyła się Konferencja Młodych Ukrainistów. Konferencja miała charakter międzynarodowy.