Laboratoria i pracownie

Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze

Posiada status jednostki międzywydziałowej. Działa od kwietnia 2013 roku. Wyniki prac badawczych prezentowane są w artykułach naukowych prezentujących problematykę o charakterze literaturoznawczym, filozoficznym i historycznym.

Publikacje:

1. Studia polsko-ukraińskie, NR1, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2014, 271 s.
2. Studia polsko-ukraińskie, NR2, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2015, 229 s.

Kierownik laboratorium - prof. dr hab. Valentyna Sobol

Laboratorium Terminologii Kulturowej

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od kwietnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą tworzenia korpusu tekstów oraz diagnozy języka wartości. Główne metody diagnostyczne to metoda cytatu i metoda parametryczna. Wyniki prac badawczych będą prezentowane w cyklicznych monografiach leksykograficznych.

Kierownik laboratorium - dr Piotr Paweł Nagórka

Pracownia Językoznawstwa Kontrastywnego

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od grudnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą teorii językoznawstwa kontrastywnego, typologii języków, glottodydaktyki w aspekcie kontrastywnym.  Wyniki prac leksykograficznych prezentowane są w słownikach dwujęzycznych.

Kierownik pracowni – dr hab. Iryna Kononenko

Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od stycznia 2016 roku. W ramach działalności pracowni prowadzone są prace badawcze dotyczącego ukraińskiej tożsamości w szerokim kontekście kulturowym. We współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych realizowany jest projekt „Сучасний іконопис й українська ідентичність” w ramach którego w lutym 2017 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja. We współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Pracownia realizuje projekt „Tożsamość ukraińska wobec przemian XIX-XXI w.”

Publikacje:

Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku,pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2016.

Kierownik pracowni – dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk