Laboratoria i pracownie

Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze

Posiada status jednostki międzywydziałowej. Działa od kwietnia 2013 roku. Wyniki prac badawczych prezentowane są w artykułach naukowych prezentujących problematykę o charakterze literaturoznawczym, filozoficznym i historycznym.

Publikacje:

1. Studia polsko-ukraińskie, NR1, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2014, 271 s.
2. Studia polsko-ukraińskie, NR2, Red.V.Sobol, Zakład Graficzny UW, WArszawa 2015, 229 s.

Kierownik laboratorium - prof. dr hab. Valentyna Sobol

Laboratorium lingwistyczne "Architektura informacji kulturowej"

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od kwietnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą tworzenia korpusu tekstów oraz diagnozy języka wartości. Główne metody diagnostyczne to metoda cytatu i metoda parametryczna. Wyniki prac badawczych będą prezentowane w cyklicznych monografiach leksykograficznych.

Kierownik laboratorium - dr Piotr Paweł Nagórka

Pracownia Językoznawstwa Kontrastywnego

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od grudnia 2015 roku. Prace badawcze dotyczą teorii językoznawstwa kontrastywnego, typologii języków, glottodydaktyki w aspekcie kontrastywnym.  Wyniki prac leksykograficznych prezentowane są w słownikach dwujęzycznych.

Kierownik pracowni – dr hab. Iryna Kononenko

Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością

Posiada status jednostki katedralnej. Działa od stycznia 2016 roku. W ramach działalności pracowni prowadzone są prace badawcze dotyczącego ukraińskiej tożsamości w szerokim kontekście kulturowym. We współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych realizowany jest projekt „Сучасний іконопис й українська ідентичність” w ramach którego w lutym 2017 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja. We współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Pracownia realizuje projekt „Tożsamość ukraińska wobec przemian XIX-XXI w.”

Publikacje:

Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku,pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2016.

Kierownik pracowni – dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk