Tegoroczna Aukcja Świąteczna

Z przyjemnością informujemy, że aukcja świąteczna (17 grudnia 2014) przyniosła największy dochód ze wszystkich dotychczas zorganizowanych. Kwota 2300 złotych zostanie przekazana w całości organizacji PAH, zajmującej się zbiórką funduszy na pomoc cywilom poszkodowanym w wyniku trwającego konfliktu na Ukrainie (http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/531/5324/pomagamy_na_ukrainie)