Katedra współorganizatorem Konferencji na jubileusz prof. Łarysy Masenko

Katedra współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji poświęconej jubileuszowi wybitnej socjolingwistki prof. Łarysy Masenko z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Konferencja pt.: «ФІЛОЛОГІЯ НА ЗАХИСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ» odbyłą się w dniach 16-17 listopada 2022 r. W załączeniu - Program konferencji. Podsumowaniem będzie tom, poświęcony Jubilatce, z tekstami wybranych referatów. Życzymy Profesor Łarysie Masenko. STO LAT! Многая літа!