Druga Szkoła Zimowa "Społeczne wyzwania współczesnej humanistyki"

24-29 października 2022 r. odbyła się Druga Szkoła Zimowa Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Katedrą Języka Ukraińskiego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NAUKMA) pt.: Społeczne wyzwania współczesnej humanistyki. Organizatorkami Szkoły były dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, prof. ucz. dr hab. Svitlana Romaniuk z UW oraz prof. Natalia Yasakowa z NAUKMA. Odbyły się wykłady profesorów z Polski i Ukrainy (m.in. prof. Maryny Nawalnej, prof. Anatolija Zahnitki, prof. Romana Hudia, prof.  Sofii Filonenko, prof. Ołeny Semeneć, prof. Jarosława Poliszczuka, dr Ludmyły Pidkujmuchy), warsztaty młodych badaczy (prowadzone przez dr Anastasiję Onatij) prezentacja najnowszych wydań dotyczących badań ukrainoznawczych, Okrągły Stół pt.: Колоніальне минуле у пострадянській Україні: досвід подолання, z udziałem prof. Natalii Jasakowej, prof. Oksany Puchońskiej, prof. Natalii Kobczenko, dr Iryny Borysiuk, dr Inny Ręczki. Wszystkim wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy!