Spotkanie z prof. dr hab. Walentyną Harhun

21 października w KU odbyło się spotkanie pracowników i studentów z prof. dr hab. Walentyną Harhun, kierownikiem Katedry Literatury Ukraińskiej na Uniwersytecie im. M. Gogola w Niżynie, starszym pracownikiem naukowym w Instytucie literatury im. T. Szewczenka Ukraińskiej Akademii Nauk. Prof. Walentyna Harhun jest tegoroczną laureatką Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, którą otrzymała w uznaniu za prowadzone badania nad kształtowaniem pamięci o radzieckiej przeszłości oraz powstaniem nowych praktyk tożsamościowych. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 13 października w Sali Senatu UW.