Katedra Ukrainistyki na Festiwalu Nauki 2014

22-23 września 2014 roku odbył się na Wydziale Lingwistyki Stosowanej coroczny Festiwal Nauki. Nasza Katedra ponownie wzięła w festiwalu aktywny udział.