Katedra współorganizatorem wystawy Ostapa Łozińskiego "Trwoga"

Solidarni z Ukrainą! Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością Katedry Ukrainistyki UW była współorganizatorem wystawy Ostapa Łozińskiego „Trwoga” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (4-27.03.2022).