Otworzyliśmy Centrum Pomocy Językowej

Z końcem lutego 2022 dla naszych przyjaciół z Ukrainy oferujemy nieodpłatną pomoc w tłumaczeniach medycznychprawnych i innych ważnych sytuacjach życia codziennego.